Bazı engeller fiziksel değildir.Ruhsaldır.

İman varsa engel yoktur!